Międzynarodowy projekt „Polskie rodziny w teatrze życia”, Krzyżowa 23.02 – 02.03.2019