Wymiana młodzieży ze szkołą w Palermo na Sycylii, 12-19.10.2018 r.