Planowane klasy 2024-2025

Klasy liczyć będą 28 osób.

 

A matematyczno-geograficzna z językiem angielskim

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Przygotowuje do studiowania na kierunkach ekonomicznych oraz inżyniersko-technicznych, np. ekonomia, europeistyka, gospodarka i administracja publiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, towaroznawstwo, finanse, logistyka międzynarodowa, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, geoturystyka. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach „rok zerowy AGH”. W klasie pierwszej i drugiej uczniowie mają 4 godziny języka angielskiego w tygodniu oraz 5 godzin języka angielskiego w klasie trzeciej i czwartej. Drugi język obcy dwie godziny tygodniowo: 14 osób język niemiecki, 14 osób język włoski.

 

 

B matematyczno-fizyczna

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Przygotowuje do studiowania na kierunkach inżyniersko-technicznych i ekonomicznych, np. automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, inżynieria elektryczna, materiałowa, ekonomia, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, towaroznawstwo, finanse, logistyka międzynarodowa. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach „rok zerowy AGH”.  Klasa ma 3 godziny języka angielskiego w tygodniu.  Drugi język obcy dwie godziny tygodniowo: 14 osób język niemiecki, 14 osób język włoski.

 

 

C biologiczno-chemiczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Przygotowuje do kontynuowania nauki na studiach medycznych, przyrodniczych i inżynierskich, np. ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, biotechnologia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, leśnictwo, ogrodnictwo. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach „rok zerowy AGH”. Klasa ma 3 godziny języka angielskiego w tygodniu.  Drugi język obcy dwie godziny tygodniowo: 14 osób język niemiecki, 14 osób język włoski.

 

 

D humanistyczna

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przygotowuje do studiowania na kierunkach: polonistyka, dziennikarstwo, historia, prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; uczniowie wychodzą do teatrów, muzeów, realizują projekty o tematyce literacko-historycznej, współpracują z instytucjami kultury. Klasa ma 3 godziny języka angielskiego w tygodniu. Drugi język obcy dwie godziny tygodniowo: 14 osób język niemiecki, 14 osób język włoski.

 

 

Informacja o przedmiotach branych pod uwagę w rekrutacji znajduje się w zakładce „regulamin rekrutacji”.

 

Od października 2023 roku szkoła dysponuje nowoczesnym Centrum Sportowym (trzysektorowa hala sportowa, sala fitness, wielofunkcyjne boisko zewnętrzne, siłownia plenerowa oraz dotychczasowa sala gimnastyczna i siłownia). Dlatego we wszystkich klasach pierwszych zapewniamy 4 godziny wychowania fizycznego. Zajęcia będą realizowane w grupach międzyoddziałowych podzielonych według dyscyplin: siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopców, koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, futsal chłopców oraz fitness i taniec dla dziewcząt. Preferowaną/ ulubioną przez siebie grupę dyscyplinę należy wskazać po zakończeniu rekrutacji elektronicznej przy ostatecznym potwierdzeniu woli zostania uczniem naszej szkoły. O kolejności dostania się do danej sekcji decydować będzie liczba punktów uzyskanych w rekrutacji.

 

Prosimy o rozwagę w wyborze klas. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do klasy pierwszego wyboru a zostaną zakwalifikowani do innej klasy będą mogli ubiegać się o miejsce w preferowanej klasie w drugiej rekrutacji tak samo, jak kandydaci z innych szkół (według listy rankingowej).

 

Prosimy też o rozwagę w wyborze drugiego języka obcego, ponieważ po zakwalifikowaniu do danej grupy językowej nie będzie możliwości jej zmiany.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Wyniki egzaminów maturalnych 2023 >>>>

 

Film prezentujący IX LO 2024, Samorząd Uczniowski >>>>

Film prezentujący IX LO 2024 >>>>

 

IX LO 2024 rekrutacja 1 IX LO 2024 rekrutacja 2

Skip to content