Planowane klasy 2019-2020

Liceum 4-letnie, rok szkolny 2019/ 2020

A turystyczna

przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski 

Przygotowuje do studiowania na kierunkach ekonomicznych oraz inżyniersko-technicznych, np. ekonomia, europeistyka, gospodarka i administracja publiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, towaroznawstwo, finanse, logistyka międzynarodowa, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, geoturystyka.

 

 

B matematyczno-fizyczna

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Przygotowuje do studiowania na kierunkach inżynierskich oferowanych przez uczelnie techniczne, np. automatyka, robotyka, elektronika, telekomunikacja, inżynieria materiałowa, budownictwo; uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach „rok zerowy AGH” oraz w warsztatach Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej.

 

 

C biologiczno-chemiczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

 

Przygotowuje do kontynuowania nauki na studiach medycznych, przyrodniczych i inżynierskich, np. ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, biotechnologia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, leśnictwo, ogrodnictwo; uczniowie mają możliwość poznania laboratoriów chemicznych AGH.

 

 

D przyrodniczo-językowa

przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język włoski/ język niemiecki 

Przygotowuje do studiowania na kierunkach związanych z wiedzą medyczną i przyrodniczą, takich jak pielęgniarstwo, psychologia, dietetyka, fizjoterapia, technologia żywności, sztuka ogrodowa; absolwenci będą też mieć większe możliwości wyboru kierunków studiów i zdobycia dobrej pracy z uwagi na znajomość drugiego języka obcego.

 

 

E humanistyczna

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przygotowuje do studiowania na kierunkach: polonistyka, dziennikarstwo, historia, prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; uczniowie wychodzą do teatrów, muzeów, realizują projekty o tematyce literacko-historycznej, współpracują z instytucjami kultury.

 

 

Liceum 3-letnie, rok szkolny 2019/ 2020

 

F ekonomiczna

przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski

przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo

Przygotowuje do studiowania na kierunkach ekonomicznych oraz inżyniersko-technicznych, np. inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, zarządzanie, gospodarka i administracja publiczna, turystyka i rekreacja, a także geografia i geoturystyka; uczniowie uczestniczą w spotkaniach z pracownikami banków, ZUS-u, Uniwersytetu Ekonomicznego.

 

 

 

G biologiczno-chemiczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

Uczniowie przygotowują się do kontynuowania nauki na studiach przyrodniczych, medycznych i inżynierskich, np. ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, biotechnologia, inżynieria materiałowa, leśnictwo, ogrodnictwo; nauka prowadzona jest we współpracy z Wydziałem Energetyki i Paliw AGH.

 

 

H humanistyczno-przyrodnicza

przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski

przedmioty uzupełniające: fizyka w medycynie, historia i społeczeństwo

Przygotowuje do studiowania na kierunkach związanych z wiedzą medyczną i przyrodniczą, takich jak pielęgniarstwo, technologia żywności, żywienie człowieka, psychologia, dietetyka, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne; uczniowie mają możliwość obserwacji i wykonywania ćwiczeń w laboratoriach przyrodniczych.

 

 

I dziennikarska

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

przedmioty uzupełniające: media i kultura języka, przyroda

Przygotowuje do studiowania na kierunkach: polonistyka, dziennikarstwo, historia, prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; uczniowie uczestniczą w wyjściach do radiowego i telewizyjnego studia nagrań Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, uczą się redagowania tekstów prasowych, rozwijają zainteresowania w Teatrze Szkolnym, wychodzą na wystawy i do teatrów.