Planowane klasy 2023-2024

Klasy liczyć będą 30 osób.

Zobacz film o naszej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2023/ 2024 >>>>

 

A matematyczno-geograficzna z językiem angielskim

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski 

Przygotowuje do studiowania na kierunkach ekonomicznych oraz inżyniersko-technicznych, np. ekonomia, europeistyka, gospodarka i administracja publiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, towaroznawstwo, finanse, logistyka międzynarodowa, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, geoturystyka. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach „rok zerowy AGH”. W klasie pierwszej i drugiej uczniowie mają 4 godziny języka angielskiego w tygodniu oraz 5 godzin języka angielskiego w klasie trzeciej i czwartej. Drugi język obcy dwie godziny tygodniowo: 15 osób język niemiecki, 15 osób język włoski.

 

 

B matematyczno-geograficzno-językowa

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język niemiecki: 15 osób/ język włoski: 15 osób

Przygotowuje do studiowania na kierunkach ekonomicznych oraz inżyniersko-technicznych, np. ekonomia, europeistyka, gospodarka i administracja publiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, towaroznawstwo, finanse, logistyka międzynarodowa, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, geoturystyka. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach „rok zerowy AGH”. Klasa ma 3 godziny języka angielskiego w tygodniu oraz wzmocniony zakres nauczania języka niemieckiego lub włoskiego (3 godziny tygodniowo w klasie pierwszej i drugiej oraz 4 godziny tygodniowo w klasie trzeciej i czwartej), co daje możliwość studiowania filologii obcych oraz zwiększa szanse na otrzymanie dobrze płatnej pracy.

 

 

C biologiczno-chemiczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Przygotowuje do kontynuowania nauki na studiach medycznych, przyrodniczych i inżynierskich, np. ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, biotechnologia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, leśnictwo, ogrodnictwo. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach „rok zerowy AGH”. Klasa ma 3 godziny języka angielskiego w tygodniu.  Drugi język obcy dwie godziny tygodniowo: 15 osób język niemiecki, 15 osób język włoski.

 

 

D przyrodniczo-językowa

przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język niemiecki: 15 osób/ język włoski: 15 osób

Przygotowuje do studiowania na kierunkach związanych z wiedzą medyczną i przyrodniczą, takich jak pielęgniarstwo, psychologia, dietetyka, fizjoterapia, technologia żywności, sztuka ogrodowa; absolwenci będą też mieć większe możliwości wyboru kierunków studiów i zdobycia dobrej pracy z uwagi na znajomość drugiego języka obcego. Klasa ma 3 godziny języka angielskiego w tygodniu oraz wzmocniony zakres nauczania języka niemieckiego lub włoskiego (3 godziny tygodniowo w klasie pierwszej i drugiej oraz 4 godziny tygodniowo w klasie trzeciej i czwartej).

 

 

E humanistyczna

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przygotowuje do studiowania na kierunkach: polonistyka, dziennikarstwo, historia, prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; uczniowie wychodzą do teatrów, muzeów, realizują projekty o tematyce literacko-historycznej, współpracują z instytucjami kultury. Klasa ma 3 godziny języka angielskiego w tygodniu. Drugi język obcy dwie godziny tygodniowo: 15 osób język niemiecki, 15 osób język włoski.

 

 

Informacja o przedmiotach branych pod uwagę w rekrutacji znajduje się w zakładce „regulamin rekrutacji”.

Prosimy o rozwagę w wyborze klas. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do klasy pierwszego wyboru a zostaną zakwalifikowani do innej klasy będą mogli ubiegać się o miejsce w preferowanej klasie w drugiej rekrutacji tak samo, jak kandydaci z innych szkół (według listy rankingowej).

Prosimy też o rozwagę w wyborze drugiego języka obcego, ponieważ po zakwalifikowaniu do danej grupy językowej nie będzie możliwości jej zmiany.

 

Skip to content