Teatr Szkolny

Szkolny teatr “Scena” ma w IX Liceum długoletnią tradycję. Czas upływał, zmieniały się dekoracje, rekwizyty i aktorzy, ale sama idea twórczych spotkań – pozostała.

 

Warto mieć takie miejsce, taką przestrzeń, gdzie można być sobą naprawdę. Albo nie być sobą w ogóle. Poudawać kogoś przez chwilę. Albo wreszcie nikogo nie udawać…

 

Obecna koncepcja tych zajęć pomyślana jest jako warsztat, laboratorium kreatywności, które ma wyzwalać twórczy potencjał, pełnić funkcję terapeutyczną, sprzyjać interakcjom międzyludzkim, prowadzić do uwolnienia tłumionych barier.

 

Działamy w ramach autorskiego programu. Główne cele, które przyświecały autorce programu, zamykają się w obrębie następujących modułów:

 

- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i predyspozycji aktorskich uczniów,

- wprowadzenie uczniów w świat wartości etycznych i estetycznych,

- kształtowanie świadomości językowej i rozwijanie kultury żywego słowa,

- prezentacja wartościowych tekstów literackich,

- wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze,

- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, scenicznych i społecznych,

- kształtowanie postaw współpracy i współodpowiedzialności,

- rozwijanie umiejętności odnajdywania się w sytuacjach nowych i problemowych,

- rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności,

- motywowanie do pokonywania trudności związanych z wystąpieniami publicznymi

 

Wierzymy, że warto, nawet jeśli – w przeciwieństwie do Wyspiańskiego – teatr swój zobaczymy maleńkim i ubogim. Co robimy na zajęciach? Bawimy się. Zabawa, w sposób dosłowny i symboliczny, wpisana jest w życie i naturę człowieka. Homo ludens to Ty. To Ja. Tworzymy. Wchodząc w rolę interpretujesz postać i kształtujesz jej charakter. Dajesz jej życie. Inspirujemy. Każdy wnosi do naszego twórczego kręgu swoją niepowtarzalność. Dajesz i otrzymujesz. Możesz być sobą. Powinieneś. Liczy się naturalność i świeżość. Nie szukamy sztuczności. Zdejmujemy maski. Pokazujemy prawdziwe emocje. Ćwiczymy emisję głosu. Pracujemy nad plastyką ciała. Uczymy się od siebie wzajemnie i zarażamy pasją. Zarazisz się?

 

Serdecznie zapraszam!

mgr Edyta Sławska

Zobacz:

03.03.2019, IX Liceum w międzynarodowym projekcie „Polskie rodziny w teatrze życia” >>>>

06.04.2018, A to Polska właśnie…, spektakl Teatru Szkolnego „Scena” >>>>

Skip to content