• Zakończenie roku szkolnego 2018-2019, 19.06.2019

  Zakończenie roku szkolnego 2018-2019, 19.06.2019
 • Projekt "Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej", Lwów, Ukraina, 11-14.06.2019

  Projekt
 • Konferencja pt. ,,Przyszłość Europy w oczach młodych”, Lakitelek koło Budapesztu, Węgry, 31.05.-03.06.2019

  Konferencja pt. ,,Przyszłość Europy w oczach młodych”, Lakitelek koło Budapesztu, Węgry, 31.05.-03.06.2019
 • Bitwa na Poduszki, 01.06.2019 r.

  Bitwa na Poduszki, 01.06.2019 r.
 • Zakończenie szkoły przez uczniów klas III, 26.04.2019

  Zakończenie szkoły przez uczniów klas III, 26.04.2019
 • Święto Konstytucji 3-Maja, 25.04.2019

  Święto Konstytucji 3-Maja, 25.04.2019
 • Wymiana z Włochami, rewizyta uczniów z Liceo G. Galilei z Werony, 11-17.04.2019

  Wymiana z Włochami, rewizyta uczniów z Liceo G. Galilei z Werony, 11-17.04.2019
 • Dzień otwarty dla kandydatów, 02.04.2019

  Dzień otwarty dla kandydatów, 02.04.2019
 • "The Beauty in Youth", międzynarodowy anglojęzyczny projekt w Europahaus Marienberg, Niemcy 24-30.03.2019

 • Wymiana młodzieży z Włochami, Werona 11-19.03.2019

  Wymiana młodzieży z Włochami, Werona 11-19.03.2019
< >

Aktualności

 • Ogłoszenia dla uczniów klas pierwszych

  1 lipca 2019
  rekrutacja

  Drodzy uczniowie klas pierwszych! Cieszymy się, że zdecydowaliście się kontynuować naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wróblewskiego w Krakowie. Poniżej zamieszczamy ważne informacje, które – mamy nadzieję – spełnią Wasze pierwsze oczekiwania i pozwolą przygotować się od strony organizacyjnej do uczęszczania do naszej szkoły.   1.Obóz naukowo-integracyjny dla uczniów klas pierwszych w Muszynie liceum 4-letnie: 16-20 września 2019 roku (5 dni) program >>>> liceum 3-letnie: 14-18 października 2019 roku (5 dni) program >>>>   Koszt: 450 zł (przejazd, noclegi, wyżywienie, program rekreacyjny, zajęcia dydaktyczne) Zadatek 150 zł, wpłata w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców do 31 lipca 2019 roku: Nr […]

  Więcej...
 • Odbiór świadectw maturalnych

  30 czerwca 2019
  matura 2019

  Maturzyści, którzy nie odebrali świadectwa w dniu 04 lipca 2019 roku mogą to zrobić w sekretariacie szkoły we wtorki i w czwartki w godz. 10.00-13.00 (takie są godziny pracy sekretariatu w czasie wakacji!). W innych termiach odbiór świadectw maturalnych nie będzie możliwy! Świadectwo należy odebrać osobiście (dowód osobisty) lub ewentualnie można udzielić komuś pisemnego upoważnienia (należy podać imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby, która zostaje upoważniona do odbioru świadectwa. Osoba upoważniona musi mieć przy sobie dowód osobisty).     Drodzy Maturzyści! Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 04 lipca 2019 roku w godz. 9.00-12.00. Świadectwo należy odebrać osobiście (dowód osobisty) lub ewentualnie […]

  Więcej...
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym

  28 czerwca 2019
  rekrutacja

  Szanowni Kandydaci, dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Wróblewskiego są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty 2 zdjęcia (opisane: imię i nazwisko, nr Pesel, adres zamieszkania) karta zdrowia kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Dodatkowo należy złożyć wypełniony i podpisany przez kandydata i rodzica/opiekuna kwestionariusz 2019 >>>> Dokumenty można złożyć codziennie w dniach 28 czerwca – 8 lipca 2019 roku w godz. 08.00-15.00. Zapraszamy!

  Więcej...
 • 50 lat dla IX Liceum – pożegnanie Pana Profesora Andrzeja Migdała

  20 czerwca 2019
  zak_roku_szk_2018_19_19.06.19_10.JPG

  W dniu 19 czerwca 2019 roku społeczność IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie uroczyście pożegnała odchodzącego na emeryturę wieloletniego zastępcę dyrektora i nauczyciela geografii – Pana mgr Andrzeja Migdała. W imieniu Grona Pedagogicznego, Uczniów i Absolwentów podziękowania i gratulacje złożyła Panu Profesorowi Migdałowi Pani dyrektor mgr Aleksandra Pagacz-Pociask a zebrani na uroczystości zakończenia roku szkolnego zaśpiewali Panu Migdałowi tradycyjne „sto lat”. Pan Andrzej Migdał swoje życie zawodowe i karierę pedagogiczną związał wyłącznie z IX Liceum Ogólnokształcącym. W 1969 roku po studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie pracował jako nauczyciel wychowania technicznego, potem geografii, a w latach 2003-2018 […]

  Więcej...
 • Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2018-2019

  zak_roku_szk_2018_19_19.06.19_01.JPG

  W środę 19 czerwca 2019 roku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Akademia była poprzedzona mszą świętą w kościele pw. św. Szczepana. W przygotowanie liturgii włączyło się Grono Pedagogiczne: pierwsze czytanie – Pani mgr Dominika Przepiórka, modlitwa wiernych – Pani mgr Anna Słodka oraz uczennica klasy 1e Aleksandra Pietraszek, która zaśpiewała psalm. Za oprawę muzyczną mszy odpowiedzialny był  Pan mgr inż. Piotr Kmiecik, nauczyciel chemii i organista. Uroczysta akademia na sali gimnastycznej rozpoczęła się o godzinie 10.15 od przywitania wszystkich zgromadzonych i wprowadzenia pocztu sztandarowego IX Liceum, uroczystość poprowadzili: Oliwia Jastrząb oraz Jan Marcinkowski z klasy 1a. Po okolicznościowym […]

  Więcej...