Informatyka

informatyka

Komputer zasłuży na miano inteligentnego, jeżeli spowoduje u człowieka przekonanie, że jest człowiekiem.

Alan Turing

 

Drogi Uczniu!

Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę. Myślę, że chociaż część z tego co tu przeczytasz zainteresuje cię i dodatkowo zmotywuje do wyboru IX Liceum. Mam nadzieję, że jeśli już zostaniesz uczniem „Wróblewskiego”,  nie zanudzisz się na lekcjach informatyki. Przeciwnie, będzie to dla ciebie pożytecznie i ciekawie spędzony czas, który zaowocuje w dorosłym życiu.

 

Czy informatyka jest potrzebna?

Bez komputerów i informatyki trudno sobie wyobrazić codzienne życie we współczesnym świecie, bez względu na zainteresowania, pasje i wykonywany zawód. Każdy z nas posiada pesel i dzięki temu można go zidentyfikować w ogromnej ilości baz danych (zdrowie, ubezpieczenie, system podatkowy itp.).

 

Wszyscy korzystamy z telefonów komórkowych, kart płatniczych, ze sprzętów gospodarstwa domowego, samochodów. Każde takie urządzenie jest komputerowo wspomagane i ma wbudowany system operacyjny. Dokonujemy e-zakupów, płacimy przez Internet, korzystamy z poczty elektronicznej, portali społecznościowych.

 

Internet jest źródłem informacji i rozrywki. Nagminnie korzystamy z systemów GPS i nawigacji satelitarnej. Przestaliśmy pisać ręcznie listy i wysyłać telegramy, coraz mniej ludzi pisze nawet kartki okolicznościowe. Wysyłamy zamiast tego smsy czy maile z dołączoną stosowną animacją lub obrazkiem.

 

Trudno sobie wyobrazić pracę nad filmem bez zaangażowania grafików komputerowych, animacji, komputerowych efektów powielania obrazów, wykorzystania geometrii fraktalnej do tworzenia scenografii. Współczesne muzea, galerie sztuki i różnego rodzaju wystawy też są multimedialne i najeżone efektami specjalnymi. Gdziekolwiek się udamy, do sklepu, do lekarza, urzędu, czy do kasy biletowej, wszędzie obsługujący nas pracownicy korzystają z komputerów.

 

Bez rozbudowanych systemów baz danych i pracy milionów programistów, testerów i wielu innych zawodów związanych z informatyką trudno sobie wyobrazić działanie systemu jakiejkolwiek rezerwacji: biletu do kina, hotelu, lotu samolotem itp. Architekci, inżynierowie, artyści, pracownicy naukowi różnych specjalności korzystają ze specjalistycznego oprogramowania. Przykłady można mnożyć w nieskończoność.

 

Gdzie się uczycie?

Czeka na was w pełni wyposażona nowoczesna i klimatyzowana pracownia informatyczna z czternastoma stanowiskami komputerowymi dla uczniów oraz stanowiskiem dla nauczyciela. Lekcje odbywają się w grupach, a to oznacza, że każdy uczeń ma na stałe przydzielone stanowisko komputerowe na cały rok szkolny i jest za nie odpowiedzialny.

 

Jak wyglądają lekcje?

- na co dzień lekcje odbywają się w pracowni informatycznej,

- uczniowie pracują na materiałach źródłowych opracowanych przez nauczyciela i zapisują swoje prace w katalogach klas,

- w czasie lekcji wykorzystujemy metody aktywne: debata, praca w grupach, burza mózgów, quiz, analiza dokumentów źródłowych,

- nauczyciel informuje uczniów i zachęca do brania udziału we wszelkiego rodzaju konkursach z wykorzystaniem informatyki, wykładach informatycznych dla uczniów organizowanych przez uczelnie krakowskie,

- za udział w konkursach z wykorzystaniem technik komputerowych i prace własne można zyskać dodatkowe oceny,

- sprawdziany odbywają się w formie elektronicznej,

- nauczyciel informatyki organizuje wyjścia pro zawodowe do firm informatycznych lub wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne. Można tam dowiedzieć się jak działa firma, jakie zawody skupia, czy warto w niej pracować. Pracownicy organizują dla was prezentacje o bezpieczeństwie w sieci, pokazy drukowania 3D i warsztaty programowania w bardzo atrakcyjnej formie.

 

Zagadnienia które będziemy zgłębiać na lekcjach:

- zaawansowana edycja tekstu,

- arkusz kalkulacyjny: obliczenia, wykresy, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do opracowywania doświadczeń w naukach przyrodniczych,

- wykorzystanie narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów matematycznych

- graficzne rozwiązywanie zadań,

- projektowanie stron WWW, posługiwanie się komunikatorami, zakupy przez Internet, bankowość internetowa, korzystanie z e-map, GPS itp.,

- korzystanie z serwisów e-learningowych z różnych dziedzin, na ich podstawie tworzenie własnych materiałów edukacyjnych,

- praca w chmurze, dzielenie się wiedzą za pomocą Internetu,

- programy do grafiki rastrowej i wektorowej, obróbka zdjęć, programy do prezentacji,

- radzenie sobie z informacją, porządkowanie i przetwarzanie czyli bazy danych,

- nauka myślenia algorytmicznego, przydatna także w zdobywaniu wiedzy z innych przedmiotów i w życiu codziennym,

- podstawy programowania w C++,

- na styku matematyki, informatyki i metafizyki: złoty podział odcinka, ciąg Fibonacciego i fraktale w przyrodzie i działach człowieka

- korzystanie z zasobów sieci w sposób legalny: prawo autorskie, licencje

- bezpieczeństwo w sieci, ochrona komputera przed ingerencją zewnętrzną: firewalle, oprogramowanie antywirusowe,

- jak korzystać z sieci w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, bez ryzyka uzależnienia,

- zainteresowani uczniowie uzyskają potrzebne informacje i pomoc w zdobyciu certyfikatów ECDL (European Compuer Driving Licence).

 

Dlaczego warto zdobywać certyfikaty ECDL?

- są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych.

- są respektowane przez pracodawców, są szansą na uzyskanie lepszych stanowisk pracy, także za granicą.

- studenci z ECDL CORE/STANDARD są zwolnieni z zajęć informatycznych w trakcie studiów

 

Informacje o ECDL:

Dotychczas podstawowym certyfikatem zdobywanym przez uczniów był ECDL CORE. Obejmował moduły:

M1. Podstawy technik informatycznych

M2. Użytkowanie komputerów

M3. Przetwarzanie tekstów

M4. Arkusze kalkulacyjne

M5. Bazy danych

M6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

M7. Usługi w sieciach informatycznych

 

W 2013 roku Fundacja ECDL, a wraz nią Polskie Towarzystwo Informatyczne, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadza Nowy ECDL, odpowiadający zmianom technologicznym i nowym wymogom rynku pracy.

Bazowe umiejętności potwierdzić można teraz czterema egzaminami uzyskując certyfikat ECDL BASE:

B1. Podstawy pracy z komputerem

B2. Podstawy pracy w sieci

B3. Edytor Tekstu

B4. Arkusze kalkulacyjne

Można wybrać dodatkowo minimum 3 spośród 7 dostępnych modułów jako certyfikat ECDL STANDARD:

S1. Użytkowanie baz danych

S2. Grafika menedżerska i prezentacyjna

S3. IT Security

S5. Zarządzanie projektami

S6. Web Editing

S7. Współpraca online

S8. CAD 2D

mgr Maciej Gruca,  mgr inż. Agnieszka Polańska-Kłaput – nauczyciele informatyki

 

Skip to content