Nauczyciele Absolwenci

mgr Tomasz Gąssowski – język angielski

mgr Agnieszka Kojło – edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości

mgr Marta Kokoszka – historia

mgr Małgorzata Malinowska – matematyka

mgr Iwona Majerska-Dybał – wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Obidowicz – wychowanie fizyczne

mgr Anna Słodka – język polski

mgr Barbara Stanek – język angielski

mgr Filip Studziński – wychowanie fizyczne

mgr Iwona Tekielak – język niemiecki

mgr Paulina Wójtowicz – język polski

Skip to content