Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19

 

Przewodniczący: Mariusz Nakoniczewski (klasa 2a)

Zastępca przewodniczącego: Ewa Życzkowska-Nowak (2b)

Skarbnik: Marzena Repelewicz (2c)

Członek: Anna Miśta (1b)

Członek: Dagmara Glanda (1a)

 

Regulamin Rady Rodziców 2018-19 >>>>

 

Bank PKO I O/ Kraków

Nr konta: 20 1020 2892 0000 5102 0015 6216