Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022-2023

 

Przewodniczący: Sławomir Filipowicz

Zastępca: Iwona Litak

Skarbnik: Wojciech Barański

Członek: Szymon Niżegorodcew

Członek: Małgorzata Strepiak

 

Regulamin Rady Rodziców >>>>

 

Wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły

  lub

 na konto Rady Rodziców: Nr 20 1020 2892 0000 5102 0015 6216

 

Składamy Państwu serdeczne podziękowanie za pomoc okazaną w poprzednich latach. Środki, które zechcecie Państwo przekazać w roku szkolnym 2020/21 wykorzystane zostaną w celu: polepszenia bazy dydaktycznej szkoły (doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce naukowe), modernizacji infrastruktury szkoły, sfinansowania nagród dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i innych   zakupów związanych z działalnością  statutową szkoły.

Kraków, 06 września  2022 r.

Skip to content