Geografia

Geografia – to lubię !

Każdego dnia zasypywani jesteśmy informacjami o wojnach, zamachach terrorystycznych, klęskach żywiołowych, czy anomaliach pogodowych. Zagadnienia te stanowią przedmiot badań geografii.

Lekcje geografii prowadzane w naszej szkole pokazują uczniom zróżnicowanie współczesnego świata, zarówno w aspekcie przyrodniczym, jak i kulturowym. Zaopatrują młodego człowieka w narzędzia i metody, które pozwalają zrozumieć i ocenić otaczający go świat. Na zajęciach geografii stosujemy aktywizujące metody pracy, dzięki którym wiedza staje się użyteczna w życiu codziennym. Przywiązujemy wagę do edukacji medialnej (prezentacje, projekty, filmy, mapy cyfrowe).

W ramach realizacji podstawy programowej uczniowie uczestniczą w wyjściach do krakowskich muzeów, m.in. do Muzeum Przyrodniczego, Muzeum Geologicznego AGH, do ZOO i do Ogrodu Botanicznego. Uczestniczą w zajęciach z astronomii w Obserwatorium i Planetarium w Chorzowie, w zajęciach z meteorologii w stacjach klimatologicznych. Organizujemy wycieczki programowe np. do Ojcowa, poznajemy największe atrakcje turystyczne Krakowa. Uczniowie szczególnie zainteresowani geografią mają możliwość uczestnictwa w konkursach geograficznych, m.in. Geoplaneta, Niezwykła Polska, Antypody znane-nieznane, w konkursach wiedzy o Czechach i Słowacji, olimpiadach: geograficznej, ekonomicznej, turystycznej oraz w projektach organizowanych przez instytucje samorządowe, np. Zapomniane zabytki Krakowa.

Nauczyciele geografii są nauczycielami ćwiczeniowymi dla studentów UJ, UP, UR, UE w Krakowie. W tym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Kołem Geoturystyki na AGH. Nasi uczniowie uczestniczą w wykładach, odczytach PTG oraz prelekcjach organizowanych przez pracowników UJ, czy UE (Światowy Tydzień Przedsiębiorczości).

Dla maturzystów organizujemy warsztaty maturalne, przygotowujące do egzaminu w zakresie rozszerzonym. Maturzyści biorą udział w sesjach przygotowujących do egzaminu, organizowanych przez wyższe uczelnie Krakowa. Są to zajęcia PTG na UP, powtórkowe noce z geografii na UJ. Nauczyciele geografii są egzaminatorami OKE, dla maturzystów organizują maturę próbną, podczas której uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.

Zobacz:

14.02.2019, Uczniowie „Wróblewskiego” uczestniczyli w „Wielkiej lekcji inżynierii środowiska i geodezji” >>>>

01.02.2019, Udział Uczennicy „Wróblewskiego” w programie „Szkoła pod żaglami” >>>>

10.01.2019, Udział klas 2a i 2d w prelekcji „Zostań studentem geoturystyki” >>>>

28.11.2018, W drugim etapie II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Republice Słowackiej >>>>

14.11.2018, Szkolny etap II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej >>>>