Dlaczego „Wróblewski”?

 • nauka odbywa się na jedną zmianę (można łączyć naukę w szkole muzycznej lub uczestniczyć w popołudniowych treningach),
 • szkoła jest położona w ścisłym centrum Krakowa, ma dogodny dojazd z Krakowa i okolic,
 • w szkole panuje przyjazna atmosfera,
 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli,
 • jest przygotowana do przeprowadzania egzaminu maturalnego wewnętrznego i zewnętrznego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i biorą czynny udział w jej pracach,
 • szkoła ma dodatnią EWD (Edukacyjną Wartość Dodaną) i brązową tarczę jakości pracy szkoły,
 • uczniowie mają zapewnioną profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • jest szkołą ćwiczeniową dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • posiada pracownię komputerową z nowoczesnym sprzętem i klimatyzowaną salą,
 • szkoła wyposażona jest w bogaty, w pełni skomputeryzowany księgozbiór,
 • w czytelni znajdują się stanowiska komputerowe, z których uczniowie mogą korzystać bez ograniczeń,
 • większość sal lekcyjnych wyposażona jest w klimatyzację,
 • w IX Liceum działa dziennik elektroniczny,
 • w szkole są pracownie przedmiotowe, sala gimnastyczna, siłownia; oddanie do użytku nowej nowoczesnej hali sportowej i zewnętrznego boiska przewidziane jest na sierpień 2023,
 • zainteresowani uczniowie biorą udział w zajęciach „Rok zerowy AGH”,
 • w szkole działa Chór Szkolny, Koło Debat Oksfordzkich,
 • „Wróblewski” oferuje Kółko Ekologiczne, Kółko Kaligraficzne, SKS (siatkówka i koszykówka), Kółko Języka Niemieckiego, Kółko Języka Węgierskiego z native speakerem,
 • szkoła proponuje kształcenie językowe na wysokim poziomie (kontynuacja języka angielskiego, drugi język do wyboru: niemiecki, włoski; dla chętnych język węgierski),
 • zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w projekcie „DEUTSCH PLUS”,
 • uczniowie mogą brać udział w szkolnej wymianie młodzieży ze szkołami partnerskimi w Niemczech (Montabaur koło Koblencji), we Włoszech (Werona, Ferrara, Palermo) oraz na Węgrzech (Budapeszt),
 • uczniowie mogą brać udział w angielskojęzycznym międzynarodowym projekcie dla młodzieży w Europahaus w Bad Marienbergu w Niemczech,
 • osoby o szczególnych uzdolnieniach (artystycznych i sportowych) otrzymują dostosowanie form i terminów sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 • w harmonogramie stałych uroczystości są konkursy z j. angielskiego, j. niemieckiego, j. włoskiego,
 • szkoła współpracuje z fundacją Panteon Narodowy,
 • „Wróblewski” organizuje szkolne wycieczki zagraniczne,
 • Samorząd Uczniowski jest bardzo aktywny, otrzymuje wsparcie od Dyrekcji i Rady Rodziców,
 • uczniowie działają w Szkolnym Wolontariacie,
 • uczniowie klas pierwszych wyjeżdżają na 3 dniową wycieczkę integracyjną,
 • klasy biorą udział w lekcjach muzealnych, wychodzą do teatru, opery, na warsztaty do instytucji kultury,
 • uczniowie zainteresowani sportem reprezentują szkołę w Licealiadzie młodzieży (siatkówka, koszykówka, narciarstwo zjazdowe, snowboard, pływanie, badminton, tenis stołowy),
 • w budynku jest nowoczesny monitoring,
 • każdy uczeń ma indywidualną szafkę w szatni,
 • sklepik oferuje ciepłe smaczne posiłki,
 • w szkole obowiązuje szczęśliwy numer, który w danym dniu zwalnia ucznia z odpowiedzi,
 • uczniowie mogą zamówić sobie odzież ze szkolnym logo,
 • dużą frajdę stanowi kolorowa dziewiątka, 9-tego każdego miesiąca uczniowie ubierają się w odzież w ustalonym przez Samorząd Uczniowski kolorze lub w odzież ze szkolnym logo; jeżeli cała klasa zastosuje się do tego ustalenia, to wszyscy są zwolnieni z odpowiedzi,
 • relacje z wydarzeń na stronie internetowej, zobacz archiwum wydarzeń >>>>.

 

 

 

 

Skip to content